Cookies, door te klikken op 'Accepteren' stemt u in met het gebruik van cookies. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

Steentjes ICT B.V, gevestigd aan de Koningslinde 29 B 7131 MP te Lichtenvoorde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Koningslinde 29 B
7131 MP Lichtenvoorde
0544 724190
www.steentjesict.nl

Marnix Ankone is de Privacy Officer van Steentjes ICT B.V. , hij is te bereiken op het volgende emailadres privacy@steentjesict.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Steentjes ICT B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
Voornaam en Achternaam Adres Postcode en Plaats Telefoonnummer E-mailadres alle relevante gegevens die nodig zijn om de dienst voor u goed te beheren en te laten functioneren, uiteraard worden zo min mogelijk gegevens opgeslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen uitsluitend worden deze gegevens gebruikt om met u te communiceren of voor beheer van de dienst die u afneemt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Steentjes ICT B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolders, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Beheren/onderhouden van uw afgenomen dienst en inloggen in de dienst die u afneemt om storingen te verhelpen. Upgrades of downgrades uit te voeren. Een factuur aan u te kunnen sturen. Uiteraard bewaren we niet meer gegevens dan nodig is.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:
Wij bewaren jou persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij beëindiging van onze samenwerking zullen de gegevens worden vernietigd binnen vier weken na beëindiging. U kunt dan ook uw gegevens mee krijgen in een PDF document.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Steentjes ICT B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Steentjes ICT B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@steentjesict.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Steentjes ICT B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Steentjes ICT B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Steentjes ICT B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@steentjesict.nl